Het Groot Dictee van Rozenburg
Promotie verkiezingen in dicteeformaat

De negende editie van Het Groot Dictee van Rozenburg stond geheel in het teken van de komende verkiezingen.
Burgemeester Ahmed Aboutaleb, droeg helder en duidelijk het 200 woorden tellende dictee voor. De tekst was een promotie voor de komende verkiezingsdag, doorspekt met voldoende pittige woorden om het de deelnemers lastig te maken.
Cabaretier Maarten Willemse presenteerde de avond op humorvolle wijze.
De theaterzaal vulde zich met 34 deelnemers en een veelvoud aan belangstellenden. Vanaf het begin heerste er een gemoedelijke sfeer. De deelnemers, 23 vrouwen en 11 mannen, de jongste 13 en de oudste 80, met een gemiddelde leeftijd van 50, scoorden gemiddeld 178 woorden goed. Onder de deelnemers waren twee specialisten, zij schreven buiten mededinging mee.
Mariėtte de Vries en Erik Ammerlaan eindigden ex aequo. De beslissing moest geforceerd worden met een lijst van nieuwe woorden. De lijst kwam er nauwelijks aan te pas; het eerste woord 'abonnee' rolde te snel uit de pen. 

De Top 3
1.    Mariėtte de Vries (193 goed)
2.    Erik Ammerlaan (193 goed)
3.    Linda van de Klooster (192 goed)
       Robin Negenborn (192 goed)

Opbrengst € 4000!
Naast het verwerken van de scores en het opstellen van de ranglijst hield de organisatie oog voor het gestelde doel.
Terwijl de uitslagen binnenkwamen, werd de opbrengst nauwkeurig bijgehouden.
Er werd in totaal een fraaie opbrengst van € 1803,83 elkaar geschreven onder het motto: 'Ik schrijf mee van Aa tot Zet, voor de aanschaf van een nieuwe geluidsset.'
Voorwaar een fantastisch resultaat wat vervolgens spontaan door Astrid en Gert-Jan Negenborn werd afgerond op € 2000.
Als klap op de vuurpijl werd het bedrag verdubbeld door Eric Mulders, namens aannemingsbedrijf QUALM bv, een fantastische aanzet voor de vernieuwing van de geluidsinstallatie in de theaterzaal.

Een prachtig resultaat, met dank aan alle deelnemers, alle sponsoren en in het bijzonder aan aannemingsbedrijf QUALM bv.
 

Laat uw stem horen!

Woensdag 21 maart is een belangrijke dag in onze democratische recht(s)staat: die dag mogen alle stemgerechtigde ingezetenen naar de stembus om hun stem uit te brengen op een van de kandidaten voor een nieuwe gemeenteraad.
De politieke equipes die een majoriteit behalen, gaan vervolgens in conclaaf om zich te occuperen met de compilatie van een coalitieakkoord.
De onderhandelaars zoeken consensus op cruciale dossiers om reėle problemen in onze metropolis te supprimeren en de dynamische schwung te intensifiėren.
De lokale volksvertegenwoordigers proponeren vervolgens de wethouders, die onder het voorzitterschap van de burgemeester vanuit hun officie de stad in de convenabele koers manoeuvreren.
Muziektheater De Ontmoeting aan de Koninginnelaan is een van de locaties waar de Rozenburgers terecht kunnen. Bij dezen doe ik een appel op eenieder om zijn of haar favoriete kandidaat te kiezen.
Indien er sprake is van scepsis, scrupules of twijfel, schroom dan niet om een colloquium, discours of eenvoudigweg een kout te organiseren waar u uw deliberaties en groupe kunt bediscussiėren.
Ten overvloede wil ik u er op attenderen dat Rozenburg een achtenswaardige en gewaardeerde constituent van Rotterdam is.
De historie, authenticiteit en het idyllische karakter verdienen de loyaliteit en interesse van onze stadsregering.