Dagelijks bestuur
Voorzitter:
Jacob Boxhoorn
jacobboxhoorn@upcmail.nl
Tel: 0181-214165

Secretaris:
Eric de Kok
muziektheaterdeontmoeting@gmail.com

Penningmeester:

Frans van Eekert
penningmeester@mtdo.nl

Beheerszaken:
Tineke Quak
beheer@mtdo.nl
Tel: 0181-217089 / 0613 010 010