Geschiedenis

Stichting Muziektheater De Ontmoeting is opgericht op initiatief van vijf samenwerkende culturele verenigingen op Rozenburg, te
weten: het Rozenburgs Dameskoor, Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning Door Inspanning, CGK Canticum Novum, het
Rozenburgs Operettekoor en het Rozenburgs Mannenkoor, teneinde het gebouw van de voormalige Ontmoetingskerk te behouden voor
Rozenburg en om dit gebouw te exploiteren als muziektheater.

De exploitatie en het onderhoud wordt geheel door vrijwilligers uitgevoerd!

Citaat 2 mei 1936:
Dezer dagen zal onder leiding van de Maassluissche architect, de heer A. Warnaar worden aangevangen met de bouw van de nieuwe
Gereformeerde Kerk te Rozenburg.

Reeds lang voldeed het oude gebouw niet meer aan de eischen die er aan gesteld werden en daarom zal het nieuwe gebouw met zijn
500 zitplaatsen aan een ware behoefte voorzien. De kerk zal radiaal gebouwd worden, dat wil zeggen dat alle rijen banken naar de
preekstoel als centraal punt gericht zijn, waardoor de verst verwijderde toehoorder niet meer dan 17 meter van de spreker verwijderd
is. Het gebouw krijgt aan de voorzijde twee hoofdingangen en aan de achterzijde twee extra uitgangen. De kerk wordt aan de
binnenzijde met gele Limburgsche steen bemetseld. Op het dak komt een kleine toren. De weg waaraan de kerk staat zal men ter
plaatse vier meter verbreeden. Dit mooie nieuwe gebouw is niet alleen een vooruitgang voor de Gereformeerde Kerk, maar tevens uit
architectonisch oogpunt een aanwinst voor Rozenburg.
4 mei 1936:
De bouw wordt aangenomen door de heer A. Moerman voor een bedrag van ƒ 21.200.

11 mei 1936:
De graafwerkzaamheden beginnen, zoals het dempen van sloten.

21 juli 1936
Het torentje wordt gegoten.

5 augustus 1936:
De eerste steen wordt gelegd door ds. D.G.A. Brouwer.

17 december 1936:
De kerk wordt in gebruik genomen.
Citaat 19 februari 1975:
Zaterdag 15 februari werd te Rozenburg de eerste steen gelegd voor de belangrijke uitbreiding van de Gereformeerde Kerk aan de
Koninginnelaan.

Dit gebeurde door de oudste Rozenburger, tevens oudste lid van deze kerk, de 96-jarige heer J. van der Knaap. Hij kreeg voor zijn
activiteit een fraaie troffel met een inscriptie in de handgreep aangeboden. Voor een bedrag van ƒ 10,- per steen mocht daarna ieder
zoveel stenen metselen als hij wilde. Door de grote belangstelling werd dit een heel geslaagd evenement. Er werd voor een bedrag van
ƒ 1692,- bij elkaar gemetseld. Iedere metselaar kreeg als aandenken een fraaie oorkonde aangeboden.
6 september 1974
Het college van B & W geven goedkeuring aan de plannen voor uitbreiding en restauratie van de Gereformeerde Kerk.
Architectenbureau de Bruyn en de aannemers Oosterlee en Kleijwegt waren verantwoordelijk voor de uitbreiding en de restauratie.

Eind oktober 1974:
De werkvloer voor de Jeugdhaven wordt gestort.

15 februari 1975:
De eerste steen wordt gelegd.

10 september 1975:
Het ontmoetingscentrum bij de gerestaureerde Gereformeerde Kerk en de nieuwgebouwde Jeugdhaven (de benedenruimte) worden in
gebruik genomen. Vanaf die dag draagt het gebouw de naam Ontmoetingskerk.
17 september 2006:
Emotioneel afscheid van de Ontmoetingskerk

Citaat 19 september 2006:
Een kerkgebouw is niet zoals andere gebouwen vier muren en een dak erop.

In een kerkgebouw word je even opgetild uit de alledaagse werkelijkheid, deel je met elkaar brood en wijn, ben je zelf of zijn je
kinderen gedoopt, is je huwelijk gesloten of heb je afscheid genomen van je dierbare. Kortom een kerkgebouw heeft ook een grote
emotionele betekenis.

Dat werd duidelijk gevoeld afgelopen zondagmorgen toen tijdens de dienst afscheid is genomen van de Gereformeerde
Ontmoetingskerk.
In de jaren dertig werd dit gebouw aan de Koninginnelaan met dubbeltjes en kwartjes door de kerkelijke gemeente bij elkaar gespaard,
waarna op 17 december 1936 de officiële ingebruikname plaatsvond.

Op 11 september 2007 werd Stichting Muziektheater De Ontmoeting de trotse eigenaar van het kerkgebouw aan de Koninginnelaan 9
te Rozenburg.

Vanaf die dag draagt de voormalige Ontmoetingskerk de naam: ‘Muziektheater De Ontmoeting'.

In juni 2004 vonden reeds de eerste gesprekken plaats.
Aan de basis van deze plannen stond een vijftal verenigingen; het samenwerkingsverband ‘Rumoer', inmiddels een begrip in Rozenburg.
De wens om de plannen te realiseren en de haalbaarheid hiervan zijn steeds de rode draad geweest in alle gesprekken.
Het duurde even, maar doorzettingsvermogen en geduld werden toch beloond!

Na een enkele maanden durende verbouwing door vele vrijwilligers, werd ‘Muziektheater De Ontmoeting' feestelijk geopend op 28 maart
2008.