Het Groot Dictee van Rozenburg
De PR-commissie van Stichting Muziektheater De Ontmoeting organiseert op zaterdag 7 maart 2020 de elfde editie van Het Groot Dictee van Rozenburg. Dit jaar wordt het dictee geschreven čn voorgedragen door dictee-expert Rein Leentfaar.

Voor deelname aan het dictee worden mensen van alle leeftijdscategorieën en pluimage uitgenodigd! Dus: jong en oud, bekend of minder bekend, een ieder wordt hierbij opgeroepen om deel te nemen.
De onderlinge competitie bestaat natuurlijk uit het zoveel mogelijk woorden foutloos schrijven. Ook nu geldt weer: dicteespecialisten mogen wel deelnemen, maar doen dit buiten mededinging.

Het dictee bestaat uit 200 woorden.
Het is de bedoeling dat een ieder die meeschrijft zich door vrienden, buren, familie, baas, collega’s of een bedrijf laat sponsoren voor elk goed geschreven woord of voor een vast bedrag. Maar u mag natuurlijk ook alleen uzelf sponsoren.
Wanneer u gesponsord wordt voor € 0,05 per goed woord, kost dit uw sponsor maximaal € 10. Een hoger bedrag mag natuurlijk ook en meerdere sponsors, met een lager bedrag per sponsor, zorgen eveneens voor een mooi bedrag.
Dit alles in het kader van 'vele kleintjes maken een grote'. Dit geldt natuurlijk ook voor het aantal deelnemers. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en -niet onbelangrijk- hoe hoger de opbrengst!

Zoals ongetwijfeld bekend: aan de basis van Muziektheater De Ontmoeting staat een vijftal muziekverenigingen.
Een lang gekoesterde wens is de beschikbaarheid van lessenaars waar alle musici wekelijks gebruik van mogen maken. De aanschaf is echter wel even een investering!

Het Groot Dictee is leuk en leerzaam om aan mee te doen en tevens sponsort u een goed doel!
‘Wie meeschrijft aan het Rozenburgs Dictee,
… sponsort lessenaars hiermee!

Schrijf hoe u altijd schrijft. Gemakkelijk in de daarvoor ingerichte theaterklas.
U hoeft geen bolleboos te zijn, blijf uzelf en laat u sponsoren voor elk goed woord. Sponsors zoeken is niet moeilijk. In uw deelnemerspakket vindt u tips en praktische informatie.

Direct na het dictee gaan de correctoren aan de slag. Vervolgens neemt Rein Leentfaar het dictee met alle aanwezigen door. De deelnemers kunnen vast 'speculeren' en los van het competitie-element zal de correcte spelling mogelijk de nodige gespreksstof opleveren.

De score kan op een groot scherm worden gevolgd. Dit betreft de top tien van de deelnemersranglijst en de uiteindelijke opbrengst van alle goed geschreven woorden. Rond 21:30 uur hopen we de eindscore te hebben. Na afloop krijgt elke deelnemer zijn eigen dictee mee naar huis en een rekening van het bedrag dat er bij elkaar geschreven is. Dit kan contant worden afgerekend of worden overgemaakt als het geld is geďncasseerd bij de sponsoren.

Datum: zaterdag 7 maart 2020
Ontvangst deelnemers: 19:00 uur
Start programma: 19:30 uur
Start dictee: 19:45 uur
Prijsuitreiking: 21:30 uurAANMELDEN