Het Groot Dictee van Rozenburg
Collegebezoek in dicteeformaat

De elfde editie van Het Groot Dictee van Rozenburg stond geheel in het teken van de recent gehouden collegetour: een bezoek van het Rotterdamse college van B en W aan Rozenburg.

Auteur Rein Leentfaar verdiepte zich in de uitkomst van de collegetour en wist zodoende het gekozen thema uitstekend te verwerken in een tweehonderd woorden tellend dictee, dat zeker niet doorspekt was met moeilijke woorden, maar zogenaamde instinkers bevatte in de vorm van getallen (breuken) en hoofdletters.

De theaterzaal vulde zich met vijftien deelnemers en een aantal belangstellenden. Vanaf het begin heerste er een gemoedelijke sfeer onder deze groep liefhebbers van de Nederlandse taal. De deelnemers, tien vrouwen en vijf mannen, de jongste 48 en de oudste 82, met een gemiddelde leeftijd van 64, scoorden gemiddeld 185,5 woorden goed.
Onder de deelnemers waren twee specialisten, zij schreven buiten mededinging mee.
Eerdere winnaars zijn niet vanzelfsprekend dicteespecialisten, dus zij blijven van harte welkom hun plaatsje in de ranglijst te veroveren! Desondanks gaf de winnaar van vorig jaar, Wim Weenink, er de voorkeur aan zijn titel dit jaar niet te verdedigen.
Dit had echter wel gemogen; de deelnemers waren zoals alle jaren aan elkaar gewaagd. De verschillen bleken heel klein, opvallend genoeg dit keer ook ten opzichte van de specialisten.

Met een score van 193 woorden goed heeft Betsy Ohlsen de schone taak een jaar lang de wisselbokaal te vertroetelen. Zij werd op de voet gevolgd door journaliste Linda van der Klooster, zij prolongeerde de tweede plaats met een score van 191.
De derde plaats werd gedeeld door Judith de Heer en Marina Nattekaas; beide dames schreven elk 190 woorden goed.
De twee deelnemende specialisten scoorden gelijk aan de ranglijst: Lizi van Vollenhoven (193) en Frank Rijkaart (191).
Maar… het deelnemersveld is het er unaniem over eens: meedoen is belangrijker dan winnen!

Opbrengst
Naast het verwerken van de scores en het opstellen van de ranglijst werd de opbrengst nauwkeurig bijgehouden.
Een fraaie opbrengst van € 672,50 welke benut zal worden voor de aanschaf van muzieklessenaars.
 
Een prachtig resultaat, met dank aan alle deelnemers, alle sponsoren en QUALM bv voor het beschikbaar stellen van de prijzen.


Collegebezoek

Op nieuwjaarsdag 2010 was het zelfstandige Rozenburg qua oppervlak de kleinste gemeente van Nederland. Vier dertiende daarvan was water. 18 maart 2010 was de herindelingsdag van het dorp, omgeven door Europoort en Botlekgebied. Oorspronkelijk deelgemeente, is er nu een gebiedscommissie met adviesfunctie naar gemeenteraad en college van B en W.

Rotterdam koestert zijn kleinekernenbeleid. Daarom was het college op vrijdag 24  januari [afkorting:] jl. te gast in Muziektheater De Ontmoeting. Burgervader Ahmed Aboutaleb – in 2018 nog gewaardeerd dicteeauteur alhier – was met acht tiende van de wethoudersgroep afgereisd. Het was geen ideeëloze groep van honderd die met hen geanimeerd de gedachtewisseling aanging.

Gespreksitems te over: walstroom vanuit natuurgebied "De Landtong", een zaal die nog geen eetzaal is, de "Dorpstuin", verkeersveiligheid (oversteekplaatsen, ov, schoolbus, driesprong), minder trucks door het dorp, een uitgebreidere heilige hermandad is niet haalbaar (bij Rotterdam dat al vijfhonderd agenten tekortkomt), de woningbouw en modelvliegclub E.M.C.R. *, nu [met nadruk:] wél met elektriciteit!   

Na afloop vertrok het gezelschap, met reversspeldje, welgemoed richting de "Coolsingel". De nodige afspraken worden verder uitgewerkt en binnenkort – al enkele dagen na deze spellingproef – zal een deel van het gezelschap weer aanschuiven om te herdenken dat de integratie van het dorp bij de grote stad een decennium oud is.

* Ook: EMCR