Het heden...

Op 28 maart 2008 opende Muziektheater De Ontmoeting officieel haar deuren.

In de loop der jaren is het aantal vaste gebruikersgroepen flink gegroeid en worden de mogelijkheden welke het pand biedt volop
benut. De diversiteit aan activiteiten welke door de weeks plaatsvinden is enorm. Een overzicht van de gebruikersgroepen kunt u
elders op deze website vinden. Tevens vindt u daar een mogelijkheid contact te maken.

Tijdens het theaterseizoen wordt er een gevarieerd programma geboden. Naast jeugdtheatervoorstellingen en films, worden er toneel-
en cabaretvoorstellingen, open podia en concerten van uiteenlopende muziekstijlen geprogrammeerd.
De exploitatie is volledig in handen van vrijwilligers. Een enthousiaste groep mensen, gedreven, bereidwillig en met een grote diversiteit
aan expertise staat structureel klaar om naar eigen kunnen en mogelijkheden een steentje bij te dragen.

De sfeervolle theaterzaal is regelmatig het decor van rouw- en trouwplechtigheden.